Wielkanocna Zbiórka Żywności

Wielkanocna Zbiórka Żywności

Dane

Zaangażowane Banki
Federacja Banków Żywności
Obszary działania
zbiórki żywności

O projekcie

Wielkanocną Zbiórkę Żywności organizuje większość Banków Żywności. Pragniemy na święta dotrzeć z pomocą żywnościową do jak największej liczby osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie w Polsce. W ramach projektu chcemy także zwrócić uwagę społeczeństwa na problem osób zagrożonych niedożywieniem i ubóstwem. Produkty zebrane podczas zbiórki trafiają do najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.

Wielkanocna Zbiórka Żywności jest akcją, którą prowadzimy lokalnie. Corocznie zachęcamy klientów sklepów do podzielenia się swoimi zakupami z potrzebującymi. Produkty zebrane jeszcze przed świętami trafiają do potrzebujących za pośrednictwem lokalnych organizacji charytatywnych.

W 2016 roku Wielkanocna Zbiórka Żywności odbyła się w dniach 11-13 marca w 280 miejscowościach w całej Polsce. Wzięło w niej udział ok. 25 tys. wolontariuszy, którzy odbierali produkty od darczyńców w 2 tys. sklepów.  

W 2016 roku udało się zebrać 331 ton żywności, co pozwoliło zapewnić spokojną i godną Wielkanoc ponad 100 tys. potrzebującym.