Bank Żywności w Tczewie

Bank Żywności w Tczewie

Dane

Rukosin 4
83-113 Turze
Tel./Fax: (58) 588 70 06
KRS: 0000164712
NIP: 593-23-79-609
Status OPP
Maria Jankowska - Prezes Zarządu

O nas

Bank Żywności w Tczewie uzyskał osobowość prawną w czerwcu 2003 roku, jednak już wcześniej jego założyciele prowadzili działania na rzecz najuboższych, m.in. w ramach Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, we współpracy z Biblijnym Seminarium Teologicznym we Wrocławiu i Warmińsko-Mazurskim Bankiem Żywności w Olsztynie.

W 2006 Bank Żywności w Tczewie został przyjęty do Federacji Polskich Banków Żywności. Uzyskał także status organizacji pożytku publicznego. Prowadzona praca charytatywna została dostrzeżona - dwie osoby z grona członków stowarzyszenia otrzymały nagrodę Fundacji Jerzego Bonieckiego "POLCUL".

Efekty działalności

W 2012 roku Bank Żywności w Trzewie przekazał potrzebującym za pośrednictwem organizacji partnerskich 195 ton żywności o wartości rynkowej około 1066 tys. złotych.