WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI ZAKOŃCZONA. POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ NA ŚWIĘTA ZNÓW OTRZYMAŁY TYSIĄCE POTRZEBUJĄCYCH.

W ostatni weekend odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności. Polacy po raz kolejny nie zawiedli i przekazywali żywność na rzecz osób najbardziej potrzebujących w wybranych sieciach handlowych. Organizatorem akcji są Banki Żywności.

Wielkanocna Zbiórka Żywności to akcja, której celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do jak największej liczy osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie oraz zapewnienie im godnych Świąt Wielkanocnych. Tegoroczna Wielkanocna Zbiórka Żywności odbyła się w dniach 31 marca – 2 kwietnia w 347 miejscowościach w Polsce. Wzięło w niej udział 28 tysięcy wolontariuszy, którzy odbierali produkty od darczyńców przy kasach w prawie 2 tys. sklepów. 

W tym roku udało się zebrać 346 ton żywności, co pozwoli zapewnić spokojną i godną Wielkanoc ponad 170 tys. potrzebującym. 

Co dzieje się z żywnością, która została zebrana podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności? Najpierw trafia ona do magazynów Banków Żywności, gdzie jest sortowana, ważona i liczona, a następnie przekazywana lokalnym organizacjom społecznym: domom samotnej matki, schroniskom dla ofiar przemocy, noclegowniom dla bezdomnych, jadłodajniom dla ubogich, rodzinnym domom dziecka, świetlicom środowiskowym. Z pomocy żywnościowej na święta korzystają także rodziny wielodzietne, osoby chore, samotnie wychowujące dzieci, bezdomne oraz żyjące w ubóstwie. Dodatkowo w tym roku w 4 województwach (lubuskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim), w których prowadzona była Wielkanocna Zbiórka Żywności, część pozyskanej żywności została przekazana na dożywianie dzieci w ramach projektu Żółty Talerz.

Dzielenie się jedzeniem z innymi to piękny i naturalny odruch człowieka. Banki Żywności powstały po to, by chronić tę wartość. Dzięki niej osobom pozostającym w ciężkiej sytuacji możemy zapewnić podstawy godnego i bezpiecznego życia. Po raz kolejny tegoroczna Wielkanocna Zbiórka Żywności okazała się wielkim sukcesem. Nasi partnerzy oraz wolontariusze zaangażowani w akcję stanęli na wysokości zadania. Jesteśmy dumni z Polaków, że co roku z taką siłą włączają się w pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Pomimo gorącego okresu przedświątecznego, przekazują żywność i pamiętają o innych. Dziękujemy, że byliście z nami!

Marek Borowski, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności