Przekaż 1% podatku

05.07.2012

Unijna pomoc (nie tylko) żywnościowa po 2013 roku

Europejska Federacja Banków Żywności wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Komisję Europejską na temat form realizacji i przyszłości Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD.

27 czerwca odbyło się spotkanie dla organizacji dystrybuujących żywność w ramach programu PEAD. Wzięli w nim udział przedstawiciele europejskich organizacji pozarządowych: Caritasu, Czerwonego Krzyża, Eurodiakonii, Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN oraz Europejskiej Federacji Banków Żywności FEBA. Forum zostało zorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego - jednostkę Komisji Europejskiej. Podczas spotkania zaprezentowano szkic projektu pomocy unijnej po 2013 roku.
 
Na początku zaznaczono, że program ma być niezależny od Europejskiego Funduszu Społecznego jak to wcześniej było brane pod uwagę. Program PEAD odchodzi od ścisłego związku z polityką rolną Unii Europejskiej, kieruje się natomiast w stronę polityki spójności społecznej i terytorialnej.

 
     Trzy opcje pomocy do wyboru


Program został zaprezentowany jako menu trzech rozwiązań spośród których, każdy kraj członkowski może wybrać najbardziej mu odpowiadające. Wybór będzie dokonywany co roku. Wśród opcji pomocy, oprócz wsparcia w formie żywności znajdują się także inne możliwości nastawione na aktywizację zawodową i społeczną najuboższych. Można przypuszczać iż zwiększy to szansę na poparcie decyzji o kontynuacji programu przez państwa, które w roku 2011 ją blokowały. (Niemcy, Dania, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Czechy).
 
Pierwsza opcja obejmuje tylko pomoc żywnościową na takich samych zasadach jak dotychczas. Drugie rozwiązanie to wsparcie w formie paczek żywnościowych lub posiłków oraz szkolenia z zakresu planowania domowego budżetu, gotowania i zdrowego odżywiania a także rozwoju osobistego. Potrzebujący będą mieli także możliwość współtworzenia, wspólnych, tak zwanych „społecznych ogrodów”. Trzecia możliwość to wsparcie żywnościowe wzbogacone o szereg działań dedykowanych bezdomnym i dzieciom. Schroniska i ośrodki dla bezdomnych otrzymają wsparcie w postaci materiałów i sprzętów niezbędnych do funkcjonowania placówek oraz pakiety szkoleń aktywizujących podopiecznych. Dzieci będą otrzymywać odzież lub obuwie. Pomoc ma objąć również poradnictwo pedagogiczne dla dzieci oraz ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.


 Zmniejszony budżet


Przedstawiono także projekt budżetu na realizacji programu PEAD. Komisja Europejska podtrzymała tegoroczną decyzję o utrzymaniu go na poziomie 357 milionów Euro rocznie do podziału na kraje członkowskie. W poprzednich latach wynosił on 500 milionów Euro rocznie. Ponadto w przypadku możliwości wykorzystania zapasów interwencyjnych, budżet zostanie pomniejszony o ich wartość. Europejska Federacja Banków Żywności zapowiedziała zamiar lobbowania na rzecz zwiększenia środków budżetowych argumentując to wzrastającą liczbą najuboższych oraz krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 
5 lipca odbędzie się kolejne spotkanie, zorganizowane przez Dyrekcje Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów wiejskich przy Komisji Europejskiej. Jednym z jego tematów będzie wykorzystanie zapasów interwencyjnych w programie.

Przekaż darowiznę

Nasi partnerzy

Żywność przekazują

Partnerzy Medialni

Odbierz pocztę:

Email:
Hasło:
 
Strony internetowe: Studio Graficzne