SMS POMAGAM

9 marca 2012 roku w Banku Żywności w Łodzi odbędzie się III regionalne spotkanie Banków Żywności działających na terenie Dolnego Śląska, Górnego Śląska oraz Łodzi.

Spotkanie poprowadzi Zbigniew Wejcman.

W ostatnim spotkaniu przedstawicieli Banków Żywności wzięli udział reprezentanci banków z Wrocławia, Łodzi, Częstochowy i Opola.

Tematyka spotkania oscylowała wokół następujących zagadnień:

- przewidywane zniesienie VAT na żywność i możliwe scenariusze dla Banków Żywności

- możliwości pozyskiwania funduszy na działalność oraz zasobów ludzkich (pracownicy, wolontariusze)

W dyskusji uczestnicy wyrazili przekonanie, że przewidywane uwolnienie żywności od podatku VAT może spowodować szereg problemów i trudności w codziennej pracy Banków.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu "Banki Żywności. Sprawna i aktywna sieć organizacji", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Zbiórka żywności on-line
MRiRW Partner obchodów Światowego Dnia Żywności
Strony internetowe: Studio Graficzne