29.05.2017

Nowy Zarząd Federacji Polskich Banków Żywności

W dniu 25 maja 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Federacji Polskich Banków Żywności, podczas którego wybrano nowe władze Federacji.W wyniku wyborów do władz Federacji Polskich ...
26.05.2017

Łączą, by się dzielić. Federacja Polskich Banków Żywności kończy 20 lat!

Pierwszy Bank Żywności w Polsce powstał m.in. przy udziale aktywnego społecznika – Jacka Kuronia. Po sukcesie organizacji, inni zainspirowani tego rodzaju działalnością decydowali...

Partnerzy strategiczni

Partnerzy wspierający

Partnerzy medialni

Żywność przekazują